2008. március 11. PwC – Karrier Pizza

 

A PricewaterhouseCoopers a világ egyik legnagyobb, pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezete, amely 148 országban több mint 130 000 ember munkáját fogja össze.

 

Két HR-es munkatársuk 2008. március 11-én ismét ellátogatott Karunkra, hogy pályakezdőknek szóló állásajánlataikról tájékoztassák Karunk hallgatóit. A Karrier Pizza elnevezésű rendezvényen nagy érdeklődéssel figyelték a diákok a lendületes bemutatkozót, cégismertetőt. A két PwC-s munkatárs később, a kötetlen pizzázás közben is szívesen válaszolt a felmerült kérdésekre.

 

Szerző: Kovács Tamás 


2008. május 27-30. Szakmai tanulmányút

Orvos/Gyógyszerész-közgazdász és Egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzés hallgatói számára


Helyszín: Ausztria: Wien, Salzburg, Bregenz, Feldkirch

2008. május 27–30.

 

A szakmai tanulmányút célja:
Szakmai tapasztalat szerzése a nonprofit, a forprofit és a magánkórházak működéséről.

Az út szakmai programját Prof. Dr. Dr. hc. Dézsy József c. egyetemi tanár szervezte Prof. Dr. Gidai Erzsébet DSc egyetemi tanár képzésvezető irányításával.

24 hallgató vett részt az úton, akiket még további 2 tanár Garancsy László és Dr. Karner Cecília kísért.

 

Látogatásunk első helyszíne Bécsben a Rudolfinerhaus magánkórház volt, mely nonprofit Kft. formájában működik. Peter Sloup a kórház menedzser igazgatója tájékoztatta a résztvevőket.

A Rudolfinerhaus ma Bécs egyik leghíresebb magánklinikája a város szívében.

Az intézmény alapítója a XIX. század egyik leghíresebb sebésze, Theodor Billroth (1829–1894), aki nemcsak a róla elnevezett sebészi műtéti technikát vezette be, hanem az ápolószemélyzet képzésének fontosságára is felhívta a figyelmet. Ebben az épületben nyílt meg 1882ben az első egészségügyi és ápolóképző iskola.

Az elmúlt 120 évben az intézmény folyamatosan fejlődött, s ma Európa egyik legjobban felszerelt magánklinikája.

A Rudolfinerhausban évente mintegy 7000 fekvőbeteg és nagyságrendekkel több járó beteg ellátása történik.

Diagnosztikában a hagyományos eszközökön kívül rendelkezésre áll computer tomográf, nukleáris medicina, mágnesrezonancia és angiográfia.

Sebészet területén a szívtranszplantáción kívül minden műtéti technika rendelkezésre áll.

A beteget a magánorvos hozza az intézetbe a kívánt beavatkozás elvégzésére. Ez az orvos felelős mindenért, a kért konzíliumok elvégzéséért és minőségéért is.

Az intézményben 8 osztály működik, összesen 13 alkalmazott szakorvossal, 160 diplomás ápolóval. A mátrix rendszerben működő kórházban 160 kórházi ágy található.

A kihasználás 85%os, ezt jól alkalmazott előjegyzési és kalkulálási rendszer teszi lehetővé.

Lényegi különbség a magyar és osztrák rendszer között:

– az ország GDPjéből nagyobb arány jut az egészségügyre;

– Ausztriában minden beavatkozásnak előre meghatározott ára van;

valaki biztosan kifizeti a számlát az intézménynek;

– az amortizációt figyelembe veszik a finanszírozásnál.

Lehetőségünk volt betekinteni az egyes osztályok és diagnosztikai egységek munkájába.

 

A következő helyszín Bregenzben a Vorarlbergi tartományi kormányzóság volt. Itt Lsan Rat Dr. Bechter tartományvezető ismertette a tartományi kormányzás lényegét. Megismerkedhettünk az egészségügy tartományi irányításával, a 96 település mintegy 370 ezer lakost magába foglaló terület szervezett ellátásával, finanszírozásával.

 

A Feldkirchi Landeskrankenhaus Kft.  tartományi kórházban tartalmas ismereteket szerezhettünk – a HOLDING 6 kórháza közül ez az egyik nonprofit kórház. A Holding 380 ezer lakosról gondoskodik.

 

 

A holdingba tartozó kórházak és az ágyszámuk:

Regionális ellátást nyújtó kórházak:

– Bregenz        275 ágy,

– Dornbirn       300 ágy,

– Hohenems   128 ágy,

– Bludenz         182 ágy.

Súlyponti kórházak:

– Feldkirch       606 ágy,

– Rankweil       378 ágy.

Még a holdinghoz tartozik: gyógyszertár, ápolási iskola, központi laboratórium, érrendszeri betegségekkel foglalkozó kutatóintézet.

A Feldkirchi Kórházat mint Kft. formában üzemelő (először Ausztriában) kórházat 1996ban, Dézsy professzor alapította. Dézsy professzor volt 1965–1981 között a Feldkirchi és a Rankweili Kórház vezetője.

A Feldkirchi Kórházról szervezeti felépítésével, gazdálkodási specialitásokkal Dir. Dipl. KHBW. Harald Maikisch, MSc, MAS orvos igazgató ismertetett meg bennünket. Megnézhettük a kórház osztályait, mely magas színvonalú ellátást nyújt a betegek számára. Kiváló küllemű, építészetileg is dicséretes megoldásokat láthattunk.

 

Magánkórházat forprofit finanszírozással az EMCO Private Hospitalban tanulmányozhattunk. A klinikát 1986ban alapították.

 

 

Thomas Kreuz, MSc. CEO menedzserigazgató és Dr. Egon Alzner orvos igazgató mutatta be a kórház tevékenységét, finanszírozását. Az alacsony rizikóval járó beavatkozásokat végzik, főként térd és csípőműtétekkel foglalkoznak. Összesen mintegy 100 alkalmazottjuk van, saját orvossal végzik a beavatkozásokat. Kb. 10 000 beteget gyógyítanak egy évben. Átlagos ápolási idő 4,7 nap.

 

A sikeres, tartalmas és igen jó hangulatú tanulmányi utunk záró állomása a Bécsi Nagykövetség meglátogatása volt. Dr. Horváth István magyar nagykövet megbízásában a sajtóreferens tette lehetővé a nagykövetség lényegének, feladatainak és a csodálatos épületének megismerését.

 

Tanulmányutak további szervezésével tesszük még színvonalasabbá posztgraduális képzésünket.  

 

Dr. Karner Cecília PhD

egyetemi docens2008. június 9. Poéták a katedrán


2008. június 11. Építőkockák2008. június 20. Központi tanévzáró és diplomaosztó

 

 


Csóka Csilla (cscsilla@ktk.nyme.hu) képei

A képeket

Csóka Csilla.

cscsilla@ktk.nyme.hu,

készítette


2008. augusztus 29. Végső búcsú Prof. Dr. Gidai Erzsébettől


 

Prof. Dr. Gidai Erzsébet
(1940–2008)

 

Fájdalmas veszteség érte Karunkat. Hosszantartó, súlyos betegség következtében 2008. augusztus 19-én elhunyt Prof. Dr. Gidai Erzsébet, egyetemi tanár, a Közgazdaságtudományi Kar alapító dékánja.

 

1962-ben a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen közgazdász diplomát, majd 1969-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen pszichológus oklevelet szerzett. Négy és fél évtizedes felsőoktatási tevékenysége során több hazai és külföldi egyetemen oktatott.  A szakma iránti szeretete, hivatástudata, az új ismeretek iránti kíváncsisága, lelkesedése hallgatóságát és munkatársait is magával ragadta.  Mindig odaadóan, nagy érdeklődéssel figyelt a hallgatókra.  Megbecsült, a diákság által szeretett oktatója volt egyetemünkön kívül a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemnek,  a Szegedi Tudományegyetemnek, a Berlini Közgazdaságtudományi Egyetemnek, a Goethe Egyetemnek (Frankfurt am Main), a Nagoya Egyetemnek (Japán).

Egyetemünkön 1995-tól oktatott. 20002006 között a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, intézetigazgató egyetemi tanára volt. Az 1990-es évek végén néhány munkatársával együtt létrehozta a Gazdálkodási szakot. Dékáni irányítása, szakmai vezetése mellett a Kar több BA képzést akkreditáltatott nappali és levelező tagozaton. Posztgraduális képzéseket, felsőfokú szakképzéseket szervezett, indított el, és megalapította a „Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata” doktori iskolát. Dékáni tevékenységének középpontjában a hallgatók álltak. Ajtaja mindig nyitva állt a hallgatók előtt, mindenkor, mindenki, bejelentés nélkül megkereshette. A határon túlról érkező hallgatókra külön figyelmet fordított, konzultációkkal, anyai tanácsokkal támogatta őket, figyelemmel kísérte egyetemen kívüli tevékenységüket is.

Kutatási tevékenysége alapvetően a gazdasági folyamatok elemzésére, nemzetközi összehasonlítására, a gazdasági és társadalmi folyamatok előrejelzésére, az egészség-gazdaságtan kérdéseinek vizsgálatára irányult. A jövőkutatás, prognosztika, egészség-gazdaságtan témák terén iskolateremtő volt.  Kutatásait is a szakma iránti érdeklődés, alázat jellemezte. Alapvető feladatának tekintette, hogy eredményei, megszerzett ismeretei az oktatási folyamatban hasznosuljanak. Több könyve a felsőoktatásban kötelező irodalom.

Jelentős volt közéleti tevékenysége. Tagja volt a Magyarok Világszövetsége Elnökségének, a Parlament Európai Integrációs Bizottságának, a Nemzeti Társaskörnek, a Százak Tanácsának, a Magyar Professzorok Egyesületének.  Szerkesztőbizottsági tagja volt a Prognosztika című és az Egészségügyi Gazdasági Szemle című folyóiratoknak. Megalapította a Gazdaság és Társadalom című folyóiratot és vezette a szerkesztőbizottságát. Elvei mellett harcisan kiállt, nemzeti elkötelezettségének mindig hangot adott, a szociális  problémák iránti érzékeny volt.

Professzor Dr. Gidai Erzsébetet a Közgazdaságtudományi Kar, illetőleg a Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet minden munkatársa mélyen gyászolja. Felkészült, a hazai és a nemzetközi tudományos körökben elismert, a hallgatók által megbecsült, szeretett professzort veszítettünk el. 

 

Sopron, 2008. augusztus 22.

 

Prof. Dr. Székely Csaba

dékán

Dr. Andrássy Adél

dékánhelyettes, intézetigazgató

 
2008. október 7. Közgazdász Klub – Borbély József előadása


2008. október 10. Szakmai tanulmányút

Orvos/Gyógyszerész-közgazdász és Egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzés hallgatói számára


Látogatás a bécsi Rudolfinerhaus magánkórházba
2008. 10. 10.

 

Az orvos/gyógyszerész-közgazdász, illetve az egészségügyi menedzsment szak tantervén belül lehetőségünk nyílt a bécsi Rudolfinerhaus magánkórház szervezett látogatására, melynek keretében Peter Sloup igazgató úr körbevezetett minket az intézményben, beszámolt annak működéséről, történetéről, valamint számos kérdésünkre válaszolt.

Várakozásainknak megfelelően a kórház nagyon szépen, színvonalasan kialakított, betegközpontú, s a technikai felszereltsége, műszerezettsége sem hagy kívánnivalót maga után. Betegorientáltsága nem csak a szépen berendezett, teraszos, internetkapcsolattal rendelkező, különböző nagyságú, egy, illetve maximum kétágyas szobákban, kellemes váró- és közösségi helyiségekben, zöld növényekben, kertben nyilvánult meg, hanem például a szülészeti részleg tetszésünket elnyerő, alacsony fokokkal rendelkező lépcsőjében, vagy a kórház diszkréciójában az egyes betegek ott-tartózkodását, állapotát illetően. A betegközpontúságnak nagy hagyománya van az intézetben kezdetektől fogva, csakúgy, mint a múlt, a történelem tiszteletének: az említett lépcsősor még az eredeti, Theodor Billroth által alapított intézményben került ilyen módon kialakításra. A Rudolfinerhaus alapítójának, Billroth-nak az emlékét és munkásságát ma is nagy becsben tartják: az eredeti dolgozószobája hangulatos kis múzeumként funkcionál.

A kórház több mint 150 ággyal és számos szakrendelővel működik, CT-vel, két MR-készülékkel, angiograph-fal, rutin laborral rendelkezik. Betegforgalmuk körülbelül 8000 évente, a transzplantáción és nyílt szívműtéteken kívül saját bevallásuk szerint szinte minden szakterületet lefednek, kiemelt profiljuk a szülészet-nőgyógyászat, az ortopédia és a kardiológia. Ezt úgy tudják biztosítani, hogy saját orvost elvétve alkalmaznak, ellenben a máshol (is) dolgozó orvosok hozzák ide a pácienseiket szerződéses alapon, vagy megfordítva, inkább a betegek hozzák magukkal az orvosukat, a kezeléshez pedig a Rudolfinerhaus biztosítja a hátteret és a feltételeket. Röviden az osztrák egészségbiztosítási rendszer működéséről is szó esett: az állami egészségbiztosítónál kötelező alapbiztosítást kötni, az ebből a kórházak számára biztosított finanszírozás lényegében HBCs alapú, jóllehet az egyes HBCs-k térítése nem feltétlenül országosan egységes, hanem tartományonként eltérhet. Ezen felül mód van kiegészítő magánbiztosítás kötésére is, valamint közvetlen térítés ellenében is igénybe lehet venni egészségügyi (magán) szolgáltatásokat. A Rudolfinerhaus bevételei is e három forrásból származnak: bár magánfenntartású kórház, részesül közfinanszírozásban is, amin felül bevételeinek egy jelentős részét a kiegészítő magánbiztosítások általi, valamint a közvetlen fizetés jelentik. Az ellátásnak felső limitet (mint a magyarországi közfinanszírozású kórházakban a TVK) nem szabnak.  

A kórház működtetését, szervezését, betegkörét jelentős mértékben meghatározza privát jellege, az üzemgazdasági szemlélet a betegellátás folyamatának számos pontján tetten érhető, kezdve a hotel-recepcióra emlékeztető betegfogadó helyektől, ahol a páciensekben maximálisan tudatosítják, ők most szolgáltatásokat vásárolnak és kapnak, a drága és költséges műszerek és berendezések minél teljesebb kihasználtságáig, amire való törekvés magánműködtetéstől függetlenül nagyon is ésszerű. Az intézet kiváló morbiditási és mortalitási statisztikai adatokkal rendelkezik, amihez hozzátartozik, hogy az általuk nem megfelelően elláthatónak ítélt, komplikáltabb, várhatóan szövődményes, drága, nem fedezett eseteket kellő időben más (köz) intézménybe irányítják át.

Összességében azt a szembeszökő kontrasztot, amit első benyomásként tapasztaltunk a magyar közfenntartású intézmények és a Rudolfinerhaus magánkórház között, mindenképpen tompítja az utóbbi intézet lehetősége a megfelelő orvosok és a megfelelő betegek (fizetőképes kereslet+szakmailag felvállalhatók) kiválogatására, továbbá hozzájutása a nyújtott szolgáltatások teljes ellenértékéhez, valamint nem csak jogi, hanem anyagi érdekeltsége a megfelelő ellátások biztosításában és kivitelezésében. Fentiek miatt a Rudolfinerhaus semmiképpen nem hasonlítható egy az egyben a mi (köz)kórházainkhoz, nem jelenthet reális célt, mindamellett meglátogatása, a működésébe való bepillantás kétségkívül hasznos és érdekes a számunkra, számos tanulsággal szolgál: a betegekkel való bánásmód, a betegközpontúság, a szolgáltatásnyújtás tudatosítása, az orvosok érdekeltté tétele, a műszerek és berendezések megfelelő kihasználtságának biztosítása, a múlt tisztelete és a hagyományokra való építés mind követendő példát jelenthet.     

A vizitet szíves vendéglátás zárta. Köszönetünket fejezzük ki néhai Gidai Erzsébet professzor asszonynak, aki még a tavasszal az út megszervezéséről gondoskodott, továbbá Karner Cecília docens asszonynak és Garancsy László tanár úrnak, kísérő tanárainknak, hogy lehetővé tették számunkra a tartalmas tanulmányutat.

 

 

                                                                                                 Dr. Péterfalvi Ágnes

                                                                                    Orvos-közgazdász szak, III. évfolyam        

 
2008. november 4. Café d'Europe

Európa kávéház Sopronban


A beszélgetés főbb témái az Európai Unió lakosságot érintő programjai, különös tekintettel a Leonardo és Erasmus hallgatói ösztöndíj programokra, illetve a fiatalokat, a kultúrát, a gazdaságot és a tudományokat érintő határon átnyúló együttműködésekre.

 

A beszélgetés

 

– időpontja: 

 2008. november 4., 10.00 óra;

– helyszíne: 

 Best-Western Pannonia Med Hotel, Széchenyi-terem (Sopron, Várkerület 75.)

 

Meghívott vendégeink:

· Dr. Franz Schausberger az Európai Régiók Intézetének igazgatója;

· Hans Friedrich Solemacher a Hans-Seidel Alapítvány magyarországi képviselője;

· Dr. Erika Teomann-Brenner az osztrák Gazdasági Kamara magyarországi képviselője;

· Angela Fleischhacker Eisenstadt önkormányzati képviselője;

· Dr. Fodor Tamás Sopron város polgármestere;

· Firtl Mátyás országgyűlési képviselő;

· Dr. Fábián Attila intézetigazgató, egyetemi docens, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának dékánhelyettese;

· Vissi András a Scardobona Consulting Kft. szakértője.

 

A beszélgetés nyelve: német (tolmácsolással)

 

plakát letöltése (pdf)


2008. november 4. Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából


INNOVÁCIÓ, VERSENYKÉPESSÉG, FELZÁRKÓZÁS

 

A konferencia ideje:

A konferencia helyszíne:

 

A konferencia hivatalos nyelvei:

2008. november 4.

Nyugat-magyarországi Egyetem,
Közgazdaságtudományi Kar Campusa
Sopron, Erzsébet u. 9.

magyar és angol

 

Fontosabb időpontok (szervezési ütemterv):

Tanulmányok leadási határideje:

2008. november 30.

 

Az absztraktok letöltése (pdf)

A tanulmány formai követelményei (pdf)

 2008. november 17. Közgazdász Klub – Fodor Tamás előadása


2008. november 26. Kari Tudományos Diákköri Konferencia