Munkatársak

Dr. Borbély József
óraadó (KMI)
E-mail:
51jborbely@gmail.com
Telefon:
(+36 99) 518-417
Szobaszám:
114.
Fogadóórák:
előzetes megbeszélés alapján
Szervezeti egység:
Óraadók
Jelenlegi legfontosabb kutatási területek:

Új- és legújabbkori magyar történelem, politikaelmélet, gazdaságtörténet
Jelenlegi legfontosabb oktatott tárgyak:

Gazdaságtörténet
Politológia
Társadalompolitika
Kárpát-medence gazdaságtörténete
Sorskérdések és uralkodó eszmék…
Adalékok a nemzetiségi kérdés történetéhez…
Globalizáció és a nemzeti
 
Érdeklődési kör:

történeti kutatás, közírói tevékenység, közéleti tevékenység, újságszerkesztés. politikai elemzés
szabadidős tevékenység: kutatás, olvasás, természetjárás, zenehallgatás