Események


2010. december 1. Kari Tudományos Diákköri Konferencia


2010. december 1. Gyertyagyújtás


2010. november 9. Nyílt Nap I.

Győrfi Dávid a. Zombie beszámolója

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara 2010. november 9-én nyílt napot tartott az intézmény iránt érdeklődő diákoknak. A rendezvényt az előző évhez hasonlóan nagy érdeklődés övezte.

A nyíltnap 10 órakor kezdődött egy általános tájékoztatóval, melyen beszédet tartott Prof. Dr. Székely Csaba dékán a karról és képzéseiről, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. képviselője a felvételi eljárásról és Győrfi Dávid a kar HÖK elnöke a karon folyó diákéletről.

Az általános tájékoztató után az érdeklődőknek külön termekben tartottak előadást az induló képzésekről, ahol a nyíltnapra látogatók feltehették kérdéseiket is. A szakirányok ismertetésének végeztével az érdeklődőknek befejezésképpen lehetőségük nyílott a kollégiumok, illetve a városközpont megtekintésére a hallgatók idegenvezetésével.

 2010. november 3. Nemzetközi konferencia a Tudomány Napja alkalmából

 

Dr. Andrássy Adél beszámolója

 

Karunk minden évben – csatlakozva a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz – szervez nemzetközi tudományos konferenciát, melyet ebben az évben gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulója és a Közgazdaságtudományi Kar megalakulásának 10 éves jubileuma alkalmából is szerveztünk. A Konferencia címe: „Hitel, Világ, Stádium” Gróf Széchenyi István munkásságát, törekvéseit összekapcsolta a mai magyar gazdaság növekedési nehézségeivel.

Plenáris előadóink, Professzor Dr. Székely Csaba, a Kar dékánja, Professzor Dr. Csaba László akadémikus, Közép-európai Egyetem, Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, valamint Dr. Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a magyar reformkor és napjaink gazdaságpolitikájával, növekedési kilátásainkkal foglalkoztak. Az előadók kiemelték, hogy Széchenyi korának gazdaságfejlesztési, -növekedési gondjai, nehézségei sok tekintetben emlékeztetnek napjaink növekedési gondjaira. Gróf Széchenyi István gazdaságfejlesztési elképzelései, törekvései napjaink gazdaságpolitikája számára is követhető célokat tartalmaznak.

A plenáris előadások után 15 szekcióban folytatódott a tudományos tanácskozás. Az egyes szekciók témakörei a közgazdaságtudomány valamennyi területét átfogták. A társegyetemek és Karunk oktatóin, kutatóin kívül az üzleti élet több reprezentánsa is foglakozott az elméleti közgazdaságtan és a menedzsment tudományok, valamint a módszertan kérdéseivel is.

Úgy gondolom, hogy sikeres volt a konferencia: mintegy 160 előadó elemezte a mai magyar és az Európai Unió gazdasági jelenségeit, valamennyi egyetemről voltak vendégeink és a konferencia előadásait a hallgatóink is figyelemmel kísérték.2010. szeptember 8. Tanévnyitó Kari Tanácsülés

Prof. Dr. Székely Csaba üdvözlő beszéde

 

Magnifice domine Rector,

 

Rektorhelyettes urak,

Dékán Hölgyek és Urak,

Dékánhelyettesek,

Tisztelt Hallgatók, és Oktatók,

Kedves Vendégeink!

 

A Kari Tanács nevében szeretettel üdvözlöm Önöket a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának tanévnyitó ünnepi tanácsülésén.

Kiemelt szeretettel köszöntöm itt megjelent elsőéves hallgatóinkat.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Minden tanév új kezdetet, új reményt jelent az intézmény, az oktatók, a hallgatók számára. Kicsit mindig újjászületünk. A most kezdődő tanév is bizakodással tölt el bennünket, amit a lassan, de érezhetően változó gazdasági környezet is indokol. A sokáig feszülten figyelt gazdaságstatisztikai mutatók most a válságból való kilábalást vetítik előre.

A Nyugat-magyarországi Egyetem, és benne a Közgazdaságtudományi Kar az utóbbi években egyre nehezedő feltételek között, ugyanakkor növekvő elszántsággal igyekezett eleget tenni a folytonosan változó felsőoktatás igényeinek. Az elmúlt néhány évben megújultak és bővültek épületeink, a felsőoktatás kívánalmainak minden tekintetben megfelelő kapacitások jöttek létre. A nyár végén a mi épületünk homlokzatára is állványzat került, és a kari kampusz - remélhetőleg hamarosan - a régi pompájában fog tündökölni. Új hallgatóink közül talán nem mindenki tudja, hogy az Erzsébet utcai épületet, az egykori pénzügyi palotát az 1921-es sikeres népszavazásért adta hálája kifejezéséül a nemzet Sopronnak, a leghűségesebb városnak. Büszkék lehetünk arra, hogy Karunk méltó, történelmi helyre kerülhetett. A Kar fennállásának 10 éves évfordulóján nemcsak a 3 éve átadott aulánknak és előadótermeinknek, hanem az épület felújított homlokzatának is örülhetünk.

Az építkezések azonban jelentős anyagi terhet róttak az egyetemre, és a karra is. Nagy erőket köt le idén, és még hosszú időn keresztül a részletek törlesztése, és mi mindent el kívánunk követni a hosszú távú pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében.

A hallgatókat persze elsősorban nem ez, hanem azok a kérdések érdeklik, hogy az egyetemen rendelkezésre állnak-e a megfelelő oktatási programok, illetőleg a tanárok megfelelő tudás és tapasztalat birtokában, magas színvonalon adják-e át tudásukat az ifjú nemzedéknek.

Az Egyetem és a Kar ebben a tekintetben is jelentősen előre lépett...2010. augusztus 22-27. bALEK-hét

"Életünk legszebb hete" ...bALEK-hét Sopronban

 

 

2010. augusztus 22-én vasárnap kezdődött Sopronban a bALEK-hét. Az Isteni Fényben Tündöklő Dicső FIRMÁK Kara változatos programokkal várta az ideérkező pogányokat, melyek révén megismerhették egymást, a FIRMÁKAT, a várost, valamint a soproni egyetemi élet rejtelmeit. Idén 136 erdőmérnök, 106 faipari mérnök és 55 közgazdászhallgató vett részt a bALEK-héten.

 

Vasárnap a vasútállomásra érkező pogányokat FIRMA-taxik várták, és kezdetét vette a hagyományos szekértolás a belvárosban. A kollégiumi bejelentkezésnél mindenki kapott egy-egy csomagot, mely tartalmazott pólót, nótáskönyvet, bALEK-újságot, valamint bALEK-tudnivalókat. Ezután következett egy orvosi vizsgálat, majd a Botanikus kertben kialakított állomáspontokon vicces feladatok várták a már egészséges pogányokat. Este egy kis felfrissülés után ismerkedési estet tartottunk az Egyetemi Ifjúsági Házban.

 

Hétfőn beiratkozással, tantárgyfelvétellel folytatódott a bALEK-hét. E hosszú délelőtt után kikapcsolódásként elfogyasztottunk egy meleg ebédet Sopron egyik méltán híres éttermének teraszán. A délután folyamán a leendő elsőéves hallgatókat körbevezettük az Egyetem kollégiumaiban, hogy mindenki eldönthesse, melyikben szeretné eltölteni következő egy évét. Kora este a Faipari Mérnöki Kar hallgatóival közösen szervezett nótaesten vehettek részt a pogányok, melyet a Botanikus kertben rendeztünk meg. Ezután egy KARAOKE versenyen mérhették össze tudásukat, ahol a választott dalhoz illően be is kellett öltözniük a "fellépéshez".

 

A keddi nap folyamán egy hangulatos városi séta keretében a pogányok megcsodálhatták a város nevezetességeit, múzeumait és egyéb látnivalóit. Egy meleg ebéd elfogyasztása után a híres soproni Pinceszínház előadását élvezhettük az Egyetemi Ifjúsági Házban, majd este borkóstolóra indultunk kisebb csoportokban a város különböző vendéglátóipari egységeibe.

 

A szerdai egész napos kirándulást állomáspontok fűszerezték a Lövérek vadregényes tájain. Itt különböző mókás feladatok várták a pogányokat baráti társaságok szervezésében. A túra végén a brennbergbányai autóspihenőben bográcsos vacsora várta a megfáradt barangolókat.

Csütörtökön, hogy kellőképpen felébredjen mindenki, zenés reggeli tornát tartottunk, majd elindultunk a város környéki nevezetességeket megtekinteni. Első állomásként Nagycenken kisvasutaztunk, majd tovább indultunk Fertőrákosra, ahol a kőfejtőt tekintettük meg. A Fertő-tóhoz közösen a Faipari Mérnöki Karral, illetve az Erdőmérnöki Karral érkeztünk meg. Itt vízben és szárazföldön egyaránt élvezhettük a versenyeket. Ezt követően az önfeledt szórakozásé volt a főszerep. Este egyfajta lezárásképpen ismerkedési bál következett az Egyetemi Ifjúsági Házban, ahol egyetemi berkekben már ismert előadók hangolták rá a közönséget a mulatságra.

Pénteken a tanév első kötelező előadására került sor a Közgazdaságtudományi Kar Gidai Erzsébet előadótermében. Könnyes búcsúzást követően minden poggyászukat összeszedve hazaindult a "sötét sereg".

 

Írta: Takács Klaudia a. Nincs meg a FeleSem /III. KGH/2010. július 3. Adományozás

Az árvízkárosultak részére szervezett adománygyűjtés a Nyugat-magyarországi Egyetemen jó eredménnyel zárult: 200 adományozó 1,3 millió forintról mondott le adózott jövedelméből. A Gazdasági Főigazgatóság az összegyűjtött összeget Bőny község önkormányzata által kijelölt számlaszámra utalta át, Tóth Zoltán károsult részére. Tóth Zoltánt és családját, akiknek 3,5 millió Ft kára keletkezett, Dr. Muraközi László polgármester választotta ki a károsultak közül. A férfi hét évvel ezelőtt elvesztette feleségét, azóta egyedül neveli a gyerekeket. A legnagyobb idén fejezte be a szakiskolát.

Június 3-án Prof. Dr. Faragó Sándor rektor adta át a támogatást az Egyetem nevében, egy adományozási oklevél formájában. Az átadáson részt vett a legidősebb gyerek, Dr. Muraközi György polgármester és jómagam.

Az árvíz után kialakult helyzetet látva megállapítottuk, hogy nagy szüksége volt a családnak a segítségre. Már elkezdték a helyreállítást, de a szűkös családi költségvetésből még évek kellettek volna az elfogadható szintű lakhatási körülmények kialakításához. A családfő látható meghatottsággal köszönte meg az adományt. Reménykedve hozzátette, hogy talán most már vége szakad a családot sújtó csapássorozatnak.

Ezúton is köszönjük az adományozóknak és az együtt érzőknek a segítséget!

Az alábbi képek a károkat és a megkezdett helyreállítást mutatják.

Jó szerencsét,
Székely Csaba
2010. június 30. - július 3. A KTK-n is VOLT…

Az idei VOLT Fesztivál ideje alatt a KTK épülete is helyet adott azoknak az érdeklődő VOLTolóknak, akik szívesen jöttek be megnézni, hol tanulnak a soproni közgázosok és milyen programokkal várják a betévedőket. A vasútállomáson osztogatott – direkt erre az alkalomra összeállított – GO! újságból megtudhatták, hol, mit, hogyan tanulhatunk mi ezen a Karon. Az aulában paravánokra kihelyezett fotókkal bemutattuk a diákéletünket, hagyományainkat, tanulmányi kirándulásaink legjobb lencsevégre kapott pillanatait. Ezenkívül volt internetezési lehetőség, logikai játékokkal való foglalatoskodás, térképes játék, akik akartak, csinálhattak maguknak igazán egyedi esőkabátokat, volt időkapszulánk, melyben üzenhettünk a jövőnek– a következő VOLTig :)

Játszottunk Gazdálkodj Okosan! élő társasjátékot és végül, de nem utolsó sorban kreatívkodhattunk (hennafestés, VOLT zászlókészítés, karkötőkészítés, origami stb.) a BKP-s lányok asztalánál. Akik erre jártak és bejöttek szerintem nem bánták meg, sőt gazdagodhattak matricákkal, csokikkal, sörnyitóval...

Köszönet a szervezőknek a belefektetett időért, energiáért és úgy mindenért...

 

(F. D.)2010. május 11. Közgazdász Klub - Perkovátz Tamás2010. május 7-8. Közgazdaságtani Intézet tanulmányi út

 

 
2010. április 19. Közgazdász Klub – Róna Péter


2010. március 19. Szakmai tanulmányút: Telki kórházlátogatás2010. március 17. Kontaktlencse- és szemüveg-alkalmassági vizsgálat
2010. január 26. Közgazdász Klub – Boros Imre


2010. január 19. Közgazdász Klub – Varga István


2010. január 14. Egyetemfoglaló II.


2010. január 6. Nyílt Nap II.