Hagyományok – Selmec


Hagyományőrzés napjainkban


Hagyományőrzés a múltban


LELKES HÍVEI A SELMECI HAGYOMÁNYOKNAK!

Az utóbbi időben a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán mind nagyobb érdeklődés jelentkezik a Selmeci Hagyományok iránt, azoknak nemcsak külsőségei, hanem nemes tartalmuk iránt is.
Ennek alapja egymás segítése, a balekok bevezetése az új életformába, a bajba jutottak segítése és a későbbi életben való összetartozásra buzdító eszménykép, amelynek pozitív hatása lesz az el-töltött egyetemi évek után is.
Ezeken az eszméken kívül, a jókedv és vidámság sok helyet kap – természetesen kulturált módon – mert a túlkapások ellenérzést váltanak ki a kívülállók körében.
Perlaki Ferenc (okleveles erdőmérnök, a történet írója, férjem nagybátyja, felesége Karner Éva) 87. születésnapján ajándékba kaptam a „Selmeci Hagyományok történetét”, amelynek szövegét ő 1954-ben a Soproni Erdőmérnöki Egyetemen rendkívüli előadások keretében, mint a Soproni Erdőmérnöki Egyetem Út-, Vasút-, Feltárás Tanszék egyetemi adjunktusa előadott.
Javaslatomat, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar honlapjára fel lehessen vinni, szívesen elfogadta és így most nagy szeretettel átnyújtom mindazoknak, akik ezzel a témával közelebbről is szívesen megismerkednének.

Dr. Karner Cecília
egyetemi docens

Selmec – a dokumentum letöltése (pdf)