Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés


Miért a Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés?

A képzés munkarendje

A képzés mintatanterve

Elhelyezkedési lehetőségek

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezéseMiért a Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés?

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására, és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.

A képzés munkarendje

A 4 féléves képzés nappali és levelező tagozaton is indul. A levelező tagozaton a konzultációk tömbösítve vannak. A képzést Sopronban és Szombathelyen tervezzük indítani.

A képzés mintatanterve

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

Elhelyezkedési lehetőségek

  • statisztikai ügyintéző,
  • konferencia- és rendezvényszervező,
  • marketing és PR-ügyintéző,
  • személyi asszisztens,
  • általános irodai adminisztrátor,
  • ügyfélszolgálati központ tájékoztatója,
  • készlet- és anyagnyilvántartó.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

  • felsőfokú közgazdász-asszisztens kis- és középvállalkozási szakirányon,
  • felsőfokú közgazdász-asszisztens projektmenedzsment szakirányon.