Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés


A felsőoktatási szakképzés célja

A képzés munkarendje

A képzés mintatanterve

Elhelyezkedési lehetőségek

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezéseA felsőoktatási szakképzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

A képzés munkarendje

A 4 féléves képzés nappali és levelező tagozaton is indul. A levelező tagozaton a konzultációk tömbösítve vannak. A képzést Sopronban és Szombathelyen tervezzük indítani.

A képzés mintatanterve

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

Elhelyezkedési lehetőségek

A hallgató a tanulmányok elvégzése után kis- és közepes vállalkozások, illetve nagyobb vállalatok; termelő, szolgáltató vagy kereskedelmi cégek különböző pénzügyi területein helyezkedhet el jó eséllyel. Képes lesz ellátni a napi, operatív pénzügyi, adózási, finanszírozási, banki kapcsolattartói és számviteli–könyvviteli feladatokat, önálló dolgozik vagy kisebb csoportvezetői munkakört tölt be. Igény esetén tovább képezhetik magukat a Karon szervezett alapszakokon.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

  • felsőfokú államháztartási közgazdász-asszisztens,
  • felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens,
  • felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens,
  • felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens.