Egészségügyi controller szak

Egészségügyi controller szakközgazdász szak
Egészségügyi controller tanácsadó szakKiket várunk az Egészségügyi controller szakra?

Miért az Egészségügyi controller szak?

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei

Milyen tárgyakat hallgathat az Egészségügyi controller szakon?

Kreditpontok és végzettség

Felvételi információkKiket várunk az Egészségügyi controller szakra?

Az Egészségügyi controller szak azokat várja, akik
 • a közintézmények;
 • a kisebb-nagyobb magán egészségközpontok;
 • a gyógyturizmus;
 • az idősek ill. ápolásra szorulók ellátását szolgáló köz- és magánintézmények pénzügyi, számviteli vezetéséhez szükséges komplex tudás iránt érdeklődnek.

Miért az Egészségügyi controller szak?

Mert az egészségügyi controller képzés megindítása a munkaerőpiaci gények felismerésén alapul. Ma már szinte minden kórházban, illetve egészségügyi szervezetben, vállalkozásban alkalmaznak controllert, illetve szervezetileg is működtetnek controlling osztályt. Azonban eddig csak általános controller képzés volt Magyarországon, ilyen speciális képzés nem létezett. Kórházakban, illetve más egészségügyi intézményekben való felmérés alapján azonban erre jelentős igény lenne. Olyan államilag elismert posztgraduális képzést kívánunk indítani, amely alapján megteremtődne a controlling szakmán belül egy specializált tudású, komoly szakmai tudást és képességet jelentő új terület: az egészségügyi controller tanácsadó/szakközgazdász. Az itt végzett szakemberek képesek lesznek jelentősen segíteni az egészségügyi intézmény vezetőinek a döntéshozatalban, a költség-számításokban, költségkalkulációkban, költség- és bevételtervek elkészítésében. Elsajátítják az egészségügyi controlling eszközrendszerét, ezáltal képessé válnak saját tervezésre, controllingtáblák elkészítésére. A dashboardok alkalmazásával jelentősen tudják javítani, illetve kifejleszteni kommunikációs és prezentációs készségüket. Olyan specialistákat képezünk, akik képesek lesznek a hazai és nemzetközi egészségügyi és ágazati közigazgatási intézmények, szakmai érdekképviseletek, civil szervezetek, egészségügyi vállalkozások belső controlling rendszerének megtervezésére, alkalmazására, megvalósítására, döntéstámogatásra.
A szakon végzett hallgató ismeri:
 • az egészségügyi, közigazgatási és egészségturisztikai intézmények és vállalkozások rendszerét és működési módjuk elméletét;
 • a legújabb tudományos eredményeket az egészségügy területén;
 • az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási hátterét, az egészségügyi intézmények gazdálkodási elméletét és gyakorlatát.
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
 • jó probléma felismerő és megoldó készség,
 • kreativitás, rugalmasság,
 • felelősségvállalás a saját és mások teljesítményére,
 • etikus magatartás,
 • szervezőkészség, kezdeményezőkészség,
 • kiváló kommunikációs és prezentációs készség, a controllingtechnikák ismerete és azok alkalmazása a gyakorlatban,
 • jogszabályok követése és naprakész alkalmazási készsége,
 • igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára,
 • empátia, alkalmazkodás, csapatmunkában való részvétel készsége,
 • társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
 • magas szintű angol nyelvtudás.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Az egészségügyi controlling vezető a felső vezetés része, ennek megfelelő, kiemelt szintű feladatokkal és felelősséggel. Ehhez magasan kvalifikált, elsősorban diplomás (orvos vagy ápoló) szakemberre van szükség, egészségügyi, pénzügyi és számviteli tapasztalattal. Ugyanakkor a közintézmények mellett egyre több magánszolgáltató is megjelent a piacon, akik szintén nagy hangsúlyt fektetnek pénzügyi, számviteli irányítási rendszereik működtetésére, és így a vezető egyre komolyabb szerepet kap. Ráadásul a kisebb egészségközpontok esetében a pénzügyi, számviteli vezetőnek nagyon sokrétű feladata van, amihez elengedhetetlen nem csupán önmagában a pénzügyi és számviteli standardok ismerete, de komplex (controlling, vezetői, előadói stb.) tudás megszerzése. Sokszor ezt a pozíciót olyan vezető vállalja fel, akinek alapképzettsége nem ilyen irányú, és az adott egészségügyi vállalkozás más szegmenseit vezetik, de a cég mérete vagy szervezettsége megköveteli, hogy a pénzügyekkel és a számvitellel is foglalkozzon. Egyre nagyobb igény van Magyarországon mind a gyógyturizmus, mind az idősek ill. ápolásra szorulók ellátása iránt, ennek következtében számos ilyen intézmény alakul és fog indulni a közeljövőben is. A nemzetközi szakmai elvárások és a vevői igények megkövetelik, hogy controlling irányítási rendszert működtessenek, erre képzett szakemberek vezetésével. A képzés tehát nemcsak a közintézmények már kinevezett pénzügyi és számviteli vezetőinek, team tagjainak biztosít szakmai elmélyülést, hanem lehetőséget ad a magánszektor és a határterületek (szociális ágazat, gyógyturizmus) vállalkozásainak, hogy a piaci és egyéb igények miatt szükséges controlling irányítási rendszerrel kapcsolatos feladatokat olyan személy lássa el, aki speciálisan jártas ezen a területen.
A szakon végzett hallgató alkalmas:
 • döntés előkészítő elemző-kiértékelő munka végzésére önállóan és csoportban az egészségügy pénzügyi és számviteli, illetve az egészségügyi magán szolgáltatások területén;
 • a hazai és EU egészségügyi szolgáltatások fejlesztési politikáinak megvalósításában való közreműködésre, az Európai Unió követelményrendszerének eleget tevő egészségügyi intézmények pénzügyi és számviteli működtetésére, felügyeletére;
 • az egészségügyi szervezetek munkafolyamatainak elemzésére, tervezésére és irányítására;
 • gazdasági problémák felismerése, mennyiségi és minőségi jellemzőik elemzése, megoldási javaslatok kidolgozása;
 • gazdasági problémák felismerése, mennyiségi és minőségi jellemzőik elemzése, megoldási javaslatok kidolgozása;
 • szakterületi, pénzügyi, számviteli és menedzsment ismeretek gyakorlati alkalmazására;
 • egészségpolitikai javaslatok pénzügyi értékelésére;
 • információk szelektálására, értékelésére, menedzselésére;
 • információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák alkalmazására.

Milyen tárgyakat hallgathat az Egészségügyi controller szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Kreditpontok és végzettség

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Egészségügyi controller szakközgazdász, illetve
Egészségügyi controller tanácsadó
Képzési jellemzők
Félévek száma: 2 félév
Helyszín: SOE LKK, Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege (irányszám): az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft.
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Felvételi információk

Jelentkezési feltételek
Egészségügyi controller szakközgazdász szak
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Egészségügyi controller tanácsadó szak
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok: orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki, informatikai, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrártudomány, sporttudomány képzési terület szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

További információk

Felvételi információk:
Hipságh Gyöngyi
99/518-362, +36 30 300-3384
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu
Képzésszervező:
Karner Cecília Anna
99/518-437, +36 30 996-3600
karner.cecilia@uni-sopron.hu