Egészségturisztikai szak

Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak
Egészségturisztikai tanácsadó szak

Félévek száma: 4 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: SopronBudapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

A képzés szakmai háttere

A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari” rendszerekké váltak, amelyek működése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel. A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező egészségturisztikai szakértők képzése, akik alapképzési szakon szerzett végzettségük és a szakirányú továbbképzésben kapott tudásuk és képességeik birtokában ismerik az egészségügyi és egészségturisztikai intézmények rendszerét és működésének módját, az európai együttműködési lehetőségeket, a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszereit, módszereit, a vendégekkel való bánásmód elméleti és gyakorlati hátterét.

Fő ismeretkörök

A 4 féléves, elméleti és gyakorlati tudásanyagot optimálisan kombináló képzésben a hallgatók megismerik a turizmus általános elméletére alapozva a speciális turisztikai menedzsmentek és stratégiák elméletét, a turisztikai piac nemzetközi működésének tendenciáit, majd a speciális egészségturisztikai szolgáltatások megszervezésének rendszerét és módszereit. Részletesen megismerkednek a wellness és rekreációs központok működésével, a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok egészségmegőrzésben betöltött szerepével. Teljes körű tudást szereznek ezen felül a fenti intézmények programszervezői elméletéről és gyakorlatáról, de nem feledkezünk meg a működtetéshez szükséges gazdasági és pénzügyi ismeretek átadásáról sem.

Kiket várunk az Egészségturisztikai szakra?

Az Egészségturisztikai szak azokat várja, akik érdeklődnek az megfelelő egészségturisztikai programok szervezése, preventív szakmai anyagok összeállítása, valamint az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezése és intézmények vezetése iránt.

Milyen tárgyakat hallgathat az Egészségturisztikai szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Megszerezhető végzettség

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető, illetve
egészségturisztikai tanácsadó

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szakon végzettek képesek az orvosi útmutatások alapján az egyének egészségi állapotának megfelelő egészségturisztikai programok készítésére, az egészséges életmódot segítő preventív szakmai anyagok készítésére, valamint részt venni az egészségmegőrzést szolgáló tevékenységek szervezésében és vezetésében.

Felvételi követelmények

Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok: a képzésben az alapfokozatú BA/főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Egészségturisztikai tanácsadó és szakidegenvezető szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/BSc/főiskola): orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány sporttudomány képzési terület alapképzési vagy főiskolai szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Kiemelt szakmai partnereink

Képzésünket a Magyar Fürdőszövetség és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara is ajánlja.

További információk

Felvételi információk:
Hipságh Gyöngyi
99/518-362, +36 30 300-3384
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu
Képzésszervező:
Karner Cecília Anna
99/518-437, +36 30 996-3600
karner.cecilia@uni-sopron.hu