Gyógyszerész-közgazdász szak
Félévek száma: 4 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: SopronBudapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

A képzés szakmai háttere

Mára – tulajdonformától függetlenül – az egészségügyi intézmények gyógyszer ellátási feladataihoz, gyógyszertárak irányításához szükségessé vált egészségügyi közgazdasági korszerű ismeretek megszerzése. Ezekkel az ismeretekkel hosszú távú vezetési, irányítási, gazdálkodási feladatok ellátása válik lehetővé a megváltozott piacgazdálkodás körülményei között a gyógyszerellátás minőségi javításának érdekeit szem előtt tartva.

Fő ismeretkörök

A 4 féléves képzés során hallgatóink széles elméleti és gyakorlatorientált közgazdasági felkészítést kapnak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a résztvevők probléma-felismerési és probléma-megoldási készségeinek fejlesztésére. Az első két félévben főként közgazdasági alapozó tárgyak kerülnek oktatásra, majd a szakma specialitásának megfelelően menedzsment, kórház-gazdálkodási, szakellátás-gazdálkodási, gyógyszer-gazdálkodási ismereteket sajátíthatnak el hallgatóink.
A képzésen részt vevők megismerik az egészségügy gazdálkodásának, menedzsmentjének fogalmait, összefüggéseit, az egészségügy hazai és külföldi gazdálkodási rendszerét ellátási formákhoz kapcsolódóan, a társadalombiztosítás elveit, gyakorlatát, az egészségügyi intézmények közgazdasági ellenőrzési, számviteli, elemzési rendszerét, finanszírozási mechanizmusát, gyakorlatban alkalmazásra kerülő informatikai módszereit, minőségirányítási rendszerét, a válságmenedzsment fontos szerepét. A farmaökonómia és egészségtechnológia tárgy kiemelt szerepet kap a képzés során.

Kiket várunk a Gyógyszerész-közgazdász képzésre?

Programjainkat azoknak a gyógyszerész diplomával rendelkezőknek és végzős gyógyszerrész hallgatóknak ajánljuk, akik munkájuk magas színvonalú ellátásához szükséges ismeretek fejlődésével és közgazdasági vonatkozású megalapozásával, kibővítésével, lépést akarnak tartani, akik önálló és vezetői funkciókat kívánnak ellátni az egészségügyi, egészségbiztosítási intézményeknél itthon és külföldön, az egészségügy felügyeleti, ellenőrzést végző szervezeteknél vagy magán egészségügyi ellátást folytató vállalkozásoknál.

Milyen tárgyakat hallgathat a Gyógyszerész-közgazdász szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Megszerezhető végzettség

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Gyógyszerész-közgazdász.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szakokon végzettek alkalmassá válnak az egészségügy (intézményi és gyógyszertári gyógyszergazdálkodás) menedzsmentjéhez tartozó feladatok elvégzésére, az egészségügyi intézmények, szervezetek gazdálkodási és menedzsment folyamatainak elemzésére, tervezésére, irányítására egyaránt hazai és nemzetközi területeken, az EU követelményrendszerének, egészségügyi fejlesztési politikájának kialakításában való közreműködésre, problémamegoldások szakmailag megalapozott lehetőségeinek alkalmazására.

Felvételi követelmények

A szakirányú továbbképzésbe történő belépés feltétele a gyógyszerész szakképzettség megléte.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

2 év 2 oklevél, hogy időt és pénzt takaríthasson meg!

Egyedülálló lehetőségként párhuzamosan 2 szakot is elvégezhet, 2 év leforgása alatt akár két szakirányú oklevelet is szerezhet. Ha beiratkozik pl. a Gyógyszerész-közgazdász szakra és mellette az Egészségügyi menedzsment szakra is, akkor a második szakot fél áron végezheti el!

Kiemelt szakmai partnereink, vezető oktatóink

A kurzus szervezése során figyelmet fordítunk az ismeretek megfelelő szakemberekkel történő oktatására. Így az elméleti alapozó tárgyakat a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának közgazdaságtan elméleti szakemberei, a gyakorlatorientált és egészségügyi szakmai közgazdasági tárgyakat a szakmában kiválóan jártas, azt művelő oktatókkal biztosítjuk.
Kiemelt szakmai partnereink:
Képzéseinket a Magyar Gyógyszerész Kamara, a Magyar Orvosi Kamara, az ESKI (Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet), a META (Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság) és az Osztrák Egészségügyi Társaság is ajánlja.
Felkért oktatóink:
Babonits Tamásné diplomás ápoló, a Péterfy Sándor utcai Kórház–rendelőintézet ápolási igazgatója, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fekvőbeteg-ellátási alelnöke.
Prof. Dr. Bártfai Zoltán egyetemi magántanár, habilitált doktor, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház osztályvezető főorvosa, az orvosigazgató általános, oktatási és tudományos helyettese.
Dr. Budaházy Emil orvos, általános orvostan és társadalom-orvostan szakvizsga, az egészségügyi közgazdász orvostudomány kandidátusa, a Péterfy Sándor utcai Kórház-rendelőintézet nyugalmazott főigazgatója, orvos igazgató helyettese, korábban tiszti főorvos Szerencsen, államigazgatási szakember, járási, városi, megyei főorvos, az Omkernél és az Euromedicnél vezető, kolóniaorvos Mongóliában, a Magyar Kórházszövetség tagja.
Kitüntetései: Batthyány–Strattmann-díj, Semmelweis-díj.
Dr. Ficzere Andrea orvos, egészségügyi menedzser, az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója.
Forgács Csaba habilitált egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem.
Dr. Fülöp Rudolf jogász, mérlegképes könyvelő és felsőfokú államháztartási, valamint egészségügyi menedzser, biztosítási szakmai oklevél, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet volt gazdasági igazgatója majd főigazgatója. A Magyar Kórházszövetség, az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének elnökségi tagja, valamint a Péterfy Sándor Utcai Kórház főigazgatójának korábbi főtanácsadója, önkormányzati biztos a Szent Rókus Kórház és Intézményeibe. EGVE és a Kórházszövetség delegáltjaként ellátja a – 27 kórház részvételével folyó – költségfelmérésen alapuló átfogó kódkarbantartás szakmai felügyeletét, koordinálását.
G. Németh György c. egyetemi docens, újságíró, a Napinetwork főszerkesztője, a Benyovszky Orvosi Központ igazgatója.
Dr. Golub Iván c. egyetemi docens, orvos, belgyógyász, egészségügyi szakközgazdász, a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház nyugalmazott főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség volt elnöke.
A legfontosabb kitüntetései: „Zuglóért Érdemrend”, „Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag keresztje”, „Pomáz Díszpolgára”, „Pro urbe” Díj.
Horváth Krisztina ügyvezető, Első Magyar Egészségügyi Marketing Kft.
Dr. Horváth Zsolt orvos, fogorvos, közgazdász, országgyűlési képviselő.
Dr. Kovács Erika orvos, egészségügyi menedzser, egészségügyi minőségbiztosítási szakértő, a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Minőségügyi vezetője.
Krokovay András közgazdász, menedzser, egészségügyi menedzser, a Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. volt gazdasági igazgatója, EGVE Elnökségi tag, MEMK alelnök, belső ellenőr – Szent Imre Egyetemi Oktatókórház.
László Gábor közgazdász, az Általános és Hitel Finanszírozási Zrt. elnök-vezérigazgatója.
Dr. Lovas Kornélia MTA köztestületi tag, gyógyszerész, szakértő, az MTA Elméleti Orvostudományi Bizottság tagja.
Mattiassich Norbert osztályvezető, Soproni Erzsébet Oktató Kórház Kontrolling-, Informatikai és Finanszírozási Osztály.
Dr. Németh István egyetemi docens, okleveles építőmérnök, okl. tájrendező és környezetvédő szakmérnök, a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum nyugalmazott elnök-vezérigazgatója, a Magyar Fürdőszövetség társadalmi elnöke, a Pannon Termál Klaszter elnöke, a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöke, a Gyógyfürdőügyi és Klimatológiai Világszervezet APA menedzsment Bizottság elnöke.
Novákné dr. Pékli Márta c. egyetemi docens, gyógyszerész, egészségügyi szakmenedzser, nyugalmazott irodavezető a ESKI-TEI Technológia-értékelő irodánál, az IME Egészségügyi vezetők szaklapjának rovatvezetője.
Dr. Simon Tamás ügyvéd, biztosítási szakjogász, egészségügyi szakjogász, egészségügyi közvetítő, a Budapesti 384. számú Ügyvédi Iroda vezetője.
Dr. Székely Tamás orvos, volt OEP-főigazgató, volt egészségügyi miniszter, jelenleg a KELEN Kórház ügyvezető igazgatója.

További információk

Felvételi információk:
Hipságh Gyöngyi
99/518-362, +36 30 300-3384
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu
Képzésszervező:
Karner Cecília Anna
99/518-437, +36 30 996-3600
karner.cecilia@uni-sopron.hu