Humánmenedzsment szak

Humánmenedzsment szakközgazdász szak
Humánmenedzsment szakKiket várunk a Humánmenedzsment szakra?

Miért a Humánmenedzsment szak?

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei

Milyen tárgyakat hallgathat a Humánmenedzsment szakon?

Kreditpontok és végzettség

Felvételi információkKiket várunk a Humánmenedzsment szakra?

A Humánmenedzsment szakközgazdász szak azokat várja, akik:
 • érdeklődnek mind az üzleti, mind az köz(oktatási) szféra humán tevékenységének értékelése iránt;
 • részt kívánnak venni a felső vezetés döntés-előkészítési folyamatában.

Miért a Humánmenedzsment szak?

A Humánmenedzsment szakközgazdász szak célja olyan humán szakemberek kibocsátása, akik magas szakmai színvonalon képesek a szervezetek emberi erőforrás tevékenységének tervezésére, működtetésére, értékelésére és ellenőrzésére a továbbképzésen elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag segítségével.
A szakon végzett hallgató ismeri:
 • az üzleti vállalkozások gazdálkodásának értékelési módszereit;
 • a munkaerőpiac szerepét, jellemzőit, fejlődési tendenciáit, a munkaerő-piaci helyzetet elemezni tudják;
 • az emberierőforrás-rendszerek tervezési, bevezetési, működtetési, értékelési és fejlesztési irányvonalait meg tudják határozni;
 • a szervezetek vezetési és szervezési feladatait, és a környezeti illetve szervezeti változások esetén megoldási alternatívákat felvázolni;
 • az üzleti szférában megfelelően tudnak kommunikálni és tanácsadási feladatokat ellátni;
 • az oktatási intézmények működtetésével, gazdálkodásával kapcsolatos speciális ismereteket.
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
 • problémafelismerő- és megoldó képesség;
 • jó analizáló és szintetizáló képesség;
 • elkötelezettség a folyamatos emberi erőforrás fejlesztésre;
 • tanulóképesség, állandó megújulás;
 • kreativitás;
 • döntés-előkészítési és képesség;
 • megfelelő kommunikációs készségek;
 • a team munkába való hatékony közreműködés képessége;
 • együttműködési képesség;
 • konfliktuskezelési képesség;
 • társadalmi és szociális érzékenység és felelősség.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A gyakorlatorientált képzés elvégzésével alkalmasak mind az üzleti, mind az köz(oktatási) szféra humán tevékenységének értékelésére is. A magas szintű pszichológiai ismeretanyag és tárgyalástechnikai réning hozzásegíti őket, hogy az elsajátított szakmai ismereteket megfelelő módon kommunikálják, és fontos részt vegyenek a felső vezetés döntés-előkészítési folyamatában.
A szakon végzett hallgató alkalmas:
 • a szervezetek emberierőforrás-rendszerének megtervezésére, működtetésére, és a többi funkcionális területekkel való kölcsönhatások felismerésére;
 • a humánerőforrás-rendszerek auditálására;
 • az emberierőforrás-funkció racionalizálására;
 • a szervezet eredményességéhez való funkcionális hozzájárulás maximalizálására;
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára;
 • a különböző típusú üzleti vállalkozások humán szemléletű átvilágítására;
 • a humán tőke szervezetbeni hatékonyságának mérésére;
 • a HR-területek informatikával támogatott rendszereinek használatára;
 • az oktatási intézmények működtetésére, gazdálkodási feladatainak ellátására.

Milyen tárgyakat hallgathat a Humánmenedzsment szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Kreditpontok és végzettség

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
szakközgazdász humánmenedzsment szakon, illetve
humánmenedzser
Képzési jellemzők
Félévek száma: 4 félév
Helyszín: SOE LKK, Sopron – Budapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege (irányszám): az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft.
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

Felvételi információk

Jelentkezési feltételek
Humánmenedzsment szakközgazdász szak
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola): a képzésben az alapfokozatú főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Humánmenedzsment szak
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola): orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány képzési terület alapképzési/főiskolai szakjai.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

További információk

Felvételi információk:
Hipságh Gyöngyi
99/518-362, +36 30 300-3384
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu
Képzésszervező:
Resperger Richárd
99/518-689, +36 20 385-7513
resperger.richard@uni-sopron.hu