Logisztika-kontrolling szak
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: SopronBudapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

A képzés szakmai háttere

Az elmúlt évek gazdasági kihívásai közepette a vállalati versenyképesség megőrzésében a sikeresség és fejlődés alapfeltétele, hogy a vállalatok ismerjék képességeiket és lehetőségeiket, melyek meghatározására a legalkalmasabb eszköz az operatív kontrolling. Ennek egyik fontos területe a logisztikai kontrolling, mely a logisztikai tevékenységeket leíró adatokat alakítja át – a rövid és hosszú távú döntési helyzeteket megalapozó – vezetői információvá, így lehetővé téve a jelen gazdasági helyzethez való gyors alkalmazkodást.
A Logisztika-kontrolling szak célja az, hogy az alapképzési szakon szerzett – a vállalati/intézményi gazdálkodás és folyamatok, valamint a funkcionális területek (logisztika, számvitel, pénzügyek, jog, adózás, marketing, HR, termelés) – ismeretekre, illetve az ott megszerzett kompetenciákra építve a hallgatók képesek legyenek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és fejlesztési feladatainak megoldására.
A képzés az országban egyedülálló módon 2014-ben keresztféléves rendszerben is indul.

Fő ismeretkörök

A képzés során hallgatóink elsajátítják a logisztikai szervezet irányítására, fejlesztésére és ellenőrzésére vonatkozó elméleti és legfrissebb gyakorlati ismereteket, alkalmassá válnak a logisztikai szervezet irányítására, fejlesztésére és ellenőrzésére, irányítják a kontrolling rendszer kialakítását.
A 2 féléves gyakorlatorientált képzés során egy alapozó, és egy szakmai modulban adjuk át az ismereteket.
Az Alapozó modul fő célja, hogy olyan közgazdasági alapokat nyújtson, melyek nélkül közgazdász diploma nem adható ki. Legfontosabb ismeretkörök: üzleti gazdaságtan, stratégiai menedzsment, vezetői számvitel és kontrolling.
A Szakmai modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban kontrolling módszertan, kontrolling információs rendszerek, logisztika – kontrolling, kereskedelmi jog, logisztikai rendszerek szervezése, anyagellátás és készletgazdálkodás ismereteket szereznek. A modul célja, hogy a hallgató képes legyen a logisztikai és kontrolling területeken megszerzett elméleti tudását a gyakorlatban is hasznosítani. Ezért képzésünk kimondottan gyakorlatorientált, sok-sok példával és esettanulmánnyal illusztrálva.

Kiket várunk a Logisztika-kontrolling szakra?

A Logisztika-kontrolling szak azokat várja, akik érdeklődnek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzése, fejlesztési feladatainak megoldása iránt.

Milyen tárgyakat hallgathat a Logisztika-kontrolling szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Megszerezhető végzettség

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
szakközgazdász logisztika-kontrolling szakon.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szakon végzett hallgató alkalmas:
  • a vállalati/szervezeti logisztikai költségek elemzésére és stratégiák kidolgozására;
  • a logisztikai szolgáltatások területén a racionális szállítási lánc megtervezésére és irányítására;
  • értelmezni a számviteli kimutatásokban szereplő eredményt, elemezni a gazdálkodásban mutatkozó eltéréseket;
  • elemezni a stratégiai környezetet és a versenytársak tevékenységét;
  • a vállalkozás költségeinek és bevételeinek tervezésére;
  • értelmezni a pénzügyi és vezetői számvitel fogalmát, figyelemmel kísérni mindkét területet;
  • önállóan használni a vezetői számvitel alapvető funkcióit (jövedelmezőség-számítás, döntéstámogatás és teljesítményértékelés);
  • kifejezni a stratégiai és az operatív logisztika-kontrolling összefüggéseit;
  • logisztikai költségek kimutatására és elemzésére szolgáló számításokat – ezen belül folyamatköltség- és a célköltség számításokat – végezni és a költségszámításhoz kapcsolódóan nyilvántartásokat vezetni.

Felvételi követelmények

A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola) alapképzésben, vagy ezzel egyenértékű képzésben szerzett közgazdász szakképzettség.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

További információk

Felvételi információk:
Hipságh Gyöngyi
99/518-362, +36 30 300-3384
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu
Képzésszervező:
Resperger Richárd
99/518-689, +36 20 385-7513
resperger.richard@uni-sopron.hu