Örökségturizmus szak


Örökségturizmus specialista szak
Örökségturizmus szakközgazdász szak


Félévek száma: 3 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: SopronBudapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

A képzés szakmai háttere

Jelenleg Magyarországon az örökségturisztikai specialista/szakközgazdász képzés iránti igényt a felsőoktatás olyan integráló–szintetizáló módon nem elégíti ki, hogy a magyarországi örökségvédelmi helyszíneken, objektumokban dolgozók komplex integrált tudással rendelkezzenek az örökségvédelem és a közgazdaságtudományok (szűkebben értve a turizmus) területén. A képzés lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy az örökségturisztikai helyszínek (várak, kastélyok, múzeumok, egyházi helyszínek, látogatóközpontok, világörökségi és természeti örökségek) életébe, működtetésébe betekintést nyerjenek. A képzés Magyarországon támogatja elindulásakor azokat a nagyszabású állami projekteket, amelyek a magyarországi kulturális örökségek megújításához kapcsolódnak.
A magyar gazdaságban nagy szükség van a proaktív integrált tudásra, amely a közgazdasági, menedzsment, turisztikai és örökségvédelmi, valamint a modern üzleti életben jól eligazodó, a legmagasabb szintű üzleti és tudományos ismeretekkel rendelkező szakemberekre alapoz. A turizmus és kapcsolódóan az örökségturizmus permanensen átalakuló rendszere kiemelkedő igényt tart a közgazdasági végzettségű és irányultságú szakemberekre, specialistákra. Ebből az integrált végzettségű személyekből ezen a szakterületen ma még teljes hiány van, így a képzés hiánypótló funkciót lát el. A sokrétű tudományos (művészettörténettől az erdészetig, az építészettől a zenetörténetig), turisztikai, gazdasági, jogi műszaki, kommunikációs ismeretet igénylő feladatok ellátására képes felsőfokú végzettségű, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberekre egyre nagyobb igény jelentkezik az örökségvédelem számos területén, illetve az ehhez kapcsolódó látogatómenedzsmenti, térségi rendszerek, szállodai komplexumok üzemeltetése, menedzselése területén.
A képzés az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont együttműködésével valósul meg.

Fő ismeretkörök

A szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:
  • a sokrétű örökségvédelmi, turisztikai, gazdálkodási, pénzügyi, műszaki, társadalomtudományi, művészettörténeti, erdészeti, kertészeti ismeretet igénylő feladatok rendszerét;
  • tudomány által identifikált örökségvédelmi helyszínek integrált működését;
  • az örökségvédelem és örökségturizmus szakmai, tudományos, integrált szemléletű ismereteit, rendszereit;
  • az örökségturizmus, illetve az ehhez kapcsolódó komplexumok tudományos identifikáltságú, menedzser szemléletű működtetési feladatrendszerét;
  • az üzemeltetés területén jelentkező alapfolyamatok tervezésével, szervezésével, megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos alapismereteket;
  • az örökségturisztikai objektumok rendszereit, üzemeltetésükhöz szükséges informatikai, kommunikációtechnikai módszereket, eljárásokat;
  • a vonatkozó létesítményfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat, szabályokat, pénzügyi, ügyviteli eljárásokat;
  • az örökségvédelem és örökségturizmus jogi környezetét.

Kiket várunk a Örökségturizmus szakra?

Az Örökségturizmus szakra elsősorban azokat várjuk, akik integrált ismereteket kívánnak megszerezni az örökségvédelem és a turizmus területén. Akik számára jelenlegi munkahelyükön vagy a jövőben fontos a kulturális örökségek megőrzésének összetett rendszerében jól hasznosítható integrált versenyképes tudás elsajátítása, és a megszerzett kompetenciákkal az örökségvédelem, az örökségturizmus és a turizmus területén, ezek közkinccsé tételében akár vezetői szinten részt venni.

Milyen tárgyakat hallgathat a Örökségturizmus szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Megszerezhető végzettség

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Örökségturizmus specialista, illetve
Örökségturizmus szakközgazdász.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szakon végzettek a közgazdasági szakismeret birtokában az örökségvédelem és turizmus területén szakmai jártasságot, vezetői ismereteket szereznek. A piaci és az állami szféra már felismerte ennek az integrált képzésnek a hiányát, ebből kifolyólag a megfelelően képzett szakemberek szükségességét is.

Felvételi követelmények

Örökségturizmus specialista szak:
Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
Örökségturizmus szakközgazdász szak:
A gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

További információk

Felvételi információk:
Hipságh Gyöngyi
99/518-362, +36 30 300-3384
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu
Képzésszervező:
Resperger Richárd
99/518-689, +36 20 385-7513
resperger.richard@uni-sopron.hu