Pénzügy, adó, illeték, vám szaktanácsadó szak
Félévek száma: 4 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: SopronBudapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

A képzés szakmai háttere

Az EU-tagság és az államháztartási reformok következményeként felmerülő új típusú számviteli és adózási kihívások (pl.: a Közösségi támogatások igénybevétele, adóreformok, számviteli standardok átvétele) nem csak új szakképesítések életre hívását idézik elő, hanem az új típusú számviteli és pénzügyi-adózási ismeretekkel rendelkező, az ismereteket a gyakorlatba átültetni tudó szakképesített tanácsadó szakemberek iránti igényt is újra növeli.
A munkaerőpiac folyamatosan igényt támaszt az adózásban és a számvitelben jártas, a gazdasági folyamatok összefüggéseit feltárni képes, a számítástechnikai támogatásokat alkalmazni tudó szakértőkre, így mi olyan szaktanácsadókat szeretnénk képezni, akik ezen feladatoknak képesek maradéktalanul eleget tenni.

Fő ismeretkörök

Az Alapozó modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban közgazdasági, pénzügyi, gazdaságtani, kommunikációs és menedzsment ismereteket szereznek. A modul fő célja, hogy olyan közgazdasági alapokat nyújtson, melyek nélkül közgazdász diploma nem adható ki. Az eddigi tapasztalatok alapján a hallgatók felismerik a különféle gazdasági folyamatok miértjeit és képessé válnak önálló elemző munkára.
A Szakmai modul ismeretkörei: a hallgatók a modulban adózási, vámeljárási, pénzügyi, számviteli és ellenőrzési ismereteket szereznek. A modul célja, hogy a hallgató képes legyen az adózási, számviteli és ellenőrzési területeken megszerzett elméleti tudását a gyakorlatban is hasznosítani. Ezért képzésünk kimondottan gyakorlatorientált, sok-sok példával és esettanulmánnyal illusztrálva. Képzésünkben kiemelt jelentőséggel foglalkozunk minden adószakmai és ellenőrzési gyakorlati problémával, ezért az ilyen területen dolgozóknak is jelentős ismeretbővítést tudunk nyújtani.

Kiket várunk a Pénzügy, adó, illeték, vám szaktanácsadó szakra?

Olyan pénzügyi szakterületeken (vállalkozásoknál, adóhivatalnál és más költségvetési szervezeteknél, pénzintézeteknél, önkormányzatoknál) dolgozókat és leendő közép- és felsővezetőket várunk, akik a megszerzett tudásukat és tapasztalataikat szeretnék a legújabb elméleti-módszertani és korszerű gyakorlati ismeretekkel bővíteni és frissíteni, illetve azokat, akik ezeken a területeken szeretnének elhelyezkedni, és tudásukat szakmailag magas szintre emelni.

Milyen tárgyakat hallgathat a Pénzügy, adó, illeték, vám szaktanácsadó szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Megszerezhető végzettség

A hallgató a képzés elvégzésével Pénzügy, adó, illeték, vám szaktanácsadó végzettséget kap.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képzésen olyan pénzügyi-gazdasági szakismeretek oktatása történik, amelyek elsajátításával a végzettek közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére és önálló feladatok ellátására válnak alkalmassá.
A megszerzett tudással export-import tevékenységet megvalósító vállalkozások pénzügyi vezető pozícióit, illetve tanácsadó cégek és költségvetési intézmények, önkormányzatok álláshelyeit érheti el. Emellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakember utánpótlásában is szerepük lehet a végzett hallgatóknak.

Felvételi követelmények

A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható szakok (MA/egyetemi): A képzésben a mesterfokozatú MA/egyetemi okleveles közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Szakmai partnereink, vezető oktatóink

A képzés támogatói:
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK),
  • Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete (MOKLASZ),
  • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Vezető oktatóink:
Dr. Deák Dániel az állam- és jogtudományok doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára. Speciális területei: nemzetközi és magyar adózás, üzleti jog, közösségi jog.
Hegedűs Mihály okleveles közgazdász, bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő, igazságügyi szakértő, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) Ellenőrző Bizottságának elnöke. Speciális területei: pénzügyi számvitel, könyvvizsgálat, adótanácsadás, ellenőrzés.
Dr. Vágyi Ferenc Róbert okleveles közgazdász, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló és nemzetközi adószakértő, intézetigazgató, egyetemi docens, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének (MOKLASZ) alelnöke. Speciális területei: adóigazgatás, adótervezés, büntető ügyek, forgalmi adó, illetékek, jövedelemadók, képviselet, vagyongyarapodási vizsgálatok.

További információk

Felvételi információk:
Hipságh Gyöngyi
99/518-362, +36 30 300-3384
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu
Képzésszervező:
Resperger Richárd
99/518-689, +36 20 385-7513
resperger.richard@uni-sopron.hu