Pénzügyi kultúra gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban szak
Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: SopronBudapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
A tanulmányok zárásához kapcsolódó szolgáltatási díj: 30 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

A képzés szakmai háttere

A Nemzeti Alaptanterv fejlesztési céljai között kiemelt hangsúlyt kapott a gazdasági és pénzügyi nevelés. A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról.
Ehhez az oktatásban is részt vevő pedagógusoknak is bővíteni, frissíteni szükséges a közgazdasági, pénzügyi, munkaerő-piaci és módszertani ismereteiket. Mi olyan pedagógusokat szeretnénk tovább képezni, akik képesek a tanulók gazdasági-pénzügyi ismereteit bővíteni és a képzés során szeretnénk fejleszteni a részt vevő pedagógusok módszertani kultúráját.

Fő ismeretkörök

Az I-II. modul keretében a hallgatók a háztartások környezetéről, a makro és mikro szintű döntési lehetőségekről és azok hatásairól, a pénzügyi intézményrendszerről, valamint a pénzügyi döntéseket megalapozó számításokról kapnak gyakorlati útmutatót. Ennek keretében áttekintik a családi költségvetés összeállítását és foglalkoznak a hitelfelvételi és megtakarítási lehetőségekkel is.
A III-IV. modul keretében a hallgatók elsajátítják a hivatali ügyintézés szabályait, megismerkednek munkaerőjogi és munkaerő-piaci kérdésekkel. Ezen felül betekintést nyerhetnek a személyiségfejlesztés, önismereti kérdésekbe és képessé válnak saját maguk gazdasági, pénzügyi helyzetének és életpályájának felmérésére, valamint ezek alapján saját karriertervek, gazdasági és pénzügyi életcélok összeállítására.

Kiket várunk a Pénzügyi kultúra gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban szakra?

Olyan pedagógusokat várunk, akik a megszerzett tudásukat és tapasztalataikat szeretnék a legújabb elméleti-módszertani és korszerű gyakorlati ismeretekkel bővíteni és frissíteni, illetve azokat, akik ezen a területen szeretnének elhelyezkedni, és tudásukat szakmailag magas szintre emelni.

Milyen tárgyakat hallgathat a Pénzügyi kultúra gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Megszerezhető végzettség

A hallgató a képzés elvégzésével Gazdálkodói-kultúra fejlesztő szakpedagógus végzettséget kap.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képzésen olyan pedagógusok képzése történik, akik általános- és középiskolában, gimnáziumban, szakmunkásképzőben oktatnak, szaktanárok, osztályfőnökök. A képzés elvégzése után képesek lesznek a tanulók pénzügyi-gazdasági ismereteiknek a bővítésére, segítenek a banki-befektetési döntéseikben, tanácsokat adnak a család háztartás-vezetéssel kapcsolatban. Képessé válnak a saját intézményük forrásszerzési tevékenységét elősegíteni (pályázatkészítés, alapítványlétrehozás, -menedzselés, saját intézmény marketingtevékenységének megtervezése és realizálása); az intézményi adminisztrációs és dokumentációs munkát elvégezni és a szakterületükön vezetői feladatokat ellátni.

Felvételi követelmények

A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok: Pedagógusképzés képzési területen legalább BA alapképzésben (vagy korábban főiskolai szinten) szerzett szakképzettséggel és végzettséggel rendelkezők.
Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

Szakmai partnerünk, vezető oktatóink

A képzés támogatói:
  • Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara (MKIK)

Vezető oktatóink:
Dr. Gilányi Zsolt közgazdász, közgazdász tanár, mérlegképes könyvelő, intézetigazgató, egyetemi docens. Speciális területei: pénzelmélet, növekedéselmélet, mikroökonómia, makroökonómia.
Dr. Pataki László okleveles vállalatgazdasági gazdaságelemző szakmérnök, a közgazdaságtudományok doktora, egyetemi docens. Speciális területei: vállalati pénzügyek, vállalkozások tőkeszerkezetének vizsgálata, forgótőke-menedzsment, önkormányzati gazdálkodás.
Dr. Vágyi Ferenc Róbert okleveles közgazdász, adótanácsadó, okleveles könyvvizsgáló és nemzetközi adószakértő, intézetigazgató, egyetemi docens, a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének (MOKLASZ) alelnöke. Speciális területei: adóigazgatás, adótervezés, büntető ügyek, forgalmi adó, illetékek, jövedelemadók, képviselet, vagyongyarapodási vizsgálatok.

További információk

Felvételi információk:
Hipságh Gyöngyi
99/518-362, +36 30 300-3384
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu
Képzésszervező:
Resperger Richárd
99/518-689, +36 20 385-7513
resperger.richard@uni-sopron.hu