Üzleti tanácsadó szak

Üzleti tanácsadó szakközgazdász szak
Üzleti tanácsadó szak

Félévek száma: 2 félév
Tankönyvek, jegyzetek: az esetek többségében az oktatók által elkészített ingyenes elektronikus tanjegyzet áll rendelkezésre pdf formátumban (azaz e-book olvasókon is jól használhatóak), csak indokolt esetben kell tankönyvet megvásárolni.
Helyszín: SopronBudapest
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: általában kéthetente péntek délután, szombat egész nap
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
30 000 Ft
A végzettség megszerzéséhez a mintatantervben meghatározott kreditérték teljesítése szükséges.

A képzés szakmai háttere

Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként az üzleti tanácsadási szolgáltatások a gazdaságban képződött jövedelmek nagy részét képviselik. Mivel a szervezetek az integrált tudással és képességgel rendelkező munkatársakat igénylik, ezért olyan képzést kívánunk nyújtani, amely konvertálható, hasznosítható tudást ad a jelentkezőknek.
Az Üzleti tanácsadó szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek egy szervezet helyzetét felmérni, problémás területeit feltárni, és azokra megfelelő megoldási alternatívákkal szolgálni. Komplex tudásuk révén a megszerzett ismereteket különféle szervezeti formákra, piaci helyzetekre és üzleti szituációkra képesek konvertálni, s ezáltal nem csak problémákat oldanak meg, hanem értékteremtő folyamatokat generálnak.

Fő ismeretkörök

A képzés kifejezetten gyakorlatorientált képzés, amely rövid, 2 féléves időtáv mellett azonnal használható üzleti tudást ad. A képzés során hallgatóink megismerik az üzleti tanácsadás gazdasági szakmai és pszichológiai hátterét; a marketingmenedzsment folyamatát, módszereit és eszközrendszerét; az emberi erőforrás menedzsmentjének gyakorlatát; a szervezeteken belüli kommunikációs folyamatok hatásmechanizmusait; tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések megszervezésének, lebonyolításának és utánkövetésének technikáit; valamint a szervezetekben zajló projektek indítását, lebonyolítását, lezárását és a folyamat ellenőrzését. Mindezt aktuális gyakorlati feladatokat felölelő, kiscsoportos, az egyéni kompetenciákat szem előtt tartó oktatási módszerekkel, tréningjellegű foglalkozások keretében tesszük lehetővé hallgatóinknak. A képzés két jól elkülöníthető ismeretkört ölel fel.
Szakmai-módszertani ismeretkör: a hallgatók megismerkednek a különféle vállalati stratégiák kialakításának módszereivel, elsajátítanak pénzügyi, adózási, marketing-, változtatás- és tudásmenedzsment ismereteket, illetve gyakorlatban végeznek üzleti számításokat.
Tanácsadói ismeretkör: a hallgatók üzleti tanácsadási, szociálpszichológiai, kommunikációs, szervezetfejlesztési, projekt- és emberi erőforrás menedzselési ismereteket szereznek.

Kiket várunk az Üzleti tanácsadó szakra?

Az Üzleti tanácsadó szak azokat várja, akiket érdekelnek a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségei; tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések szervezése és lebonyolítása; projektek tervezése; a szervezeteken belüli kommunikáció hatékonyabbá tétele.

Milyen tárgyakat hallgathat az Üzleti tanácsadó szakon?

A mintatanterv letölthető itt.

Megszerezhető végzettség

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
szakközgazdász üzleti tanácsadó szakon, illetve
üzleti tanácsadó.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szakon végzett hallgató alkalmas:
  • a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére;
  • tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések szervezésére és lebonyolítására;
  • a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz szükséges menedzsment szemléletű probléma- és megoldáselemzésre;
  • problématérképek készítésre;
  • megoldási alternatívák kialakítására;
  • projektek tervezésére, lebonyolítására és a follow-up megtervezésére, végrehajtására;
  • a szervezeteken belüli kommunikáció hatékonyabbá tételére.

Felvételi követelmények

Üzleti tanácsadó szakközgazdász szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok: a képzésben az alapfokozatú BA/főiskolai közgazdász szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt.
Üzleti tanácsadó szak:
A szakirányú továbbképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadható alapszakok (BA/főiskola): orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási tanulmányok, pedagógusképzés, művészeti, művészetközvetítési, műszaki és informatikai tanulmányok, természettudomány, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai tanulmány, agrártudomány sporttudomány képzési terület alapképzési vagy főiskolai szakjai.
felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetők itt.

További információk

Felvételi információk:
Hipságh Gyöngyi
99/518-362, +36 30 300-3384
lkk-tovabbkepzes@uni-sopron.hu
Képzésszervező:
Resperger Richárd
99/518-689, +36 20 385-7513
resperger.richard@uni-sopron.hu