Kari Tanács


A Kari Tanács összetétele


Dr. Fábián Attila PhD egyetemi docens, dékán
Dr. Borbély Katalin PhD egyetemi docens
Dr. Gilányi Zsolt PhD egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Happ Éva PhD egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Juhász Lajos PhD egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens
Dr. Koloszár László PhD egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Kópházi Andrea PhD egyetemi docens
Dr. Obádovits Csilla PhD egyetemi docens
Tóthné dr. Szabó Erzsébet PhD egyetemi docens
Dr. Vágyi Ferenc PhD egyetemi docens, intézetigazgató
Bischof Annamária tanársegéd
Kállay Balázs tanársegéd
Dr. Wilfing János egyetemi főtanácsos, a Dékáni Hivatal vezetője
4 közgazdászhallgató,
1 doktorandusz