Bizottságok


Juttatási és Térítési Bizottság

A kari JTB tagjai
 • a kari HÖK által szakonként és évfolyamonként delegált egy-egy fő,
 • egy fő az államilag finanszírozott doktorandusz hallgatók közül,
 • a kari HÖK gazdasági alelnöke,
 • egy kari tanulmányi előadó és
 • egy kari oktató.
Feladatai, hatásköre
 • Az ösztöndíjak céljára felhasználható kari keretösszeg konkrét összegét a JTB határozza meg.
 • A kiemelt tanulmányi ösztöndíj összegének megállapítása a JTB hatásköre.
 • A rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásra felhasználható keretösszeget a JTB határozza meg.
 • A rendszeres havi pénzbeli szociális támogatásra felhasználható összegből egyszeri pénzbeli támogatásra felhasználható keretet kell képezni melyet a JTB határoz meg.
 • Kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján megállapított ösztöndíj összegét a JTB határozza meg.
 • A sport tevékenységért járó ösztöndíj pontos összegét a JTB határozza meg.
 • A csoportvezetők, évfolyamfelelősök tiszteletdíjának összegét félévenként a JTB határozza meg.
 • Egyéb, ösztöndíjjal kapcsolatos ügyekkel való érdembeli foglalkozás.

Szociális Bizottság

A Szociális Bizottság tagjai minden szemeszterben az aktuálisan megválasztott évfolyamfelelősök.
Feladatai, hatásköre
 • A rendszeres szociális támogatás keretösszegének személyekre történő lebontását a benyújtott kérelmek alapján a Szociális Bizottság végzi el félévenként úgy, hogy figyelembe veszi és mérlegeli az igénylő anyagi helyzetét és rászorultságát, illetve a HÖK által meghatározott, valamint a csoportvezetők által jóváhagyott pontrendszert.
 • A Szociális Bizottság kérelmek alapján egyszeri szociális támogatást javasolhat egyénenkénti mérlegeléssel minden olyan hallgatónak, akinek pillanatnyi szociális helyzete azt indokolja. A támogatás összegét, két HÖK által delegált tag, valamint a pályázó évfolyamának évfolyamfelelőse határozza meg. A juttatás odaítélésének szempontjait és azok nagyságát a Szociális Bizottság határozza meg.

Kollégiumi Bizottság

A Kollégiumi Bizottság a kollégiumi felvételi ügyekben első fokon döntéshozó és a kollégiumi hallgatók érdekképviseleti szerve.
A Közgazdaságtudományi Kar részéről egy hallgatói tag van a Kollégiumi Bizottságban.
Paxián Mónika Elérhetőségei:
 • szobaszám: Vuk 210,
 • e-mail: kollbiz@nyme.hu.